Consultant 
januari 2007 / MKB bedrijf (Nederland)

Gesprekken met betrokkenen over het lopende traject m.b.t. de bedrijfsopvolging.

Op basis daarvan advies uitgebracht aan de bedrijfsleider en de directeur/eigenaar.

Loopbaancoach
mei 2006 – juli 2006 / Inkooporganisatie  (Nederland)

Werknemer zat bij zijn werkgever op een “dood spoor”.

Middels een individueel traject heeft werknemer dat zelf ook ingezien.

Aansluitend middels een loopbaanadviestraject een pad uitgezet en gerealiseerd naar een andere functie bij een andere werkgever.

Loopbaancoach
maart 2006 – augustus 2006 / MKB-bedrijf (Nederland)

Werkneemster was niet tevreden met haar werk, en geen idee hoe verder.

Middels individueel coaching traject heeft ze ontdekt waar haar sterke punten en ambitie liggen. Inmiddels vervult medewerkster een andere, voor haar uitdagende functie, bij dezelfde werkgever.

Loopbaancoach
januari 2006 – juni 2006 / particulier (Nederland)

Opdrachtgever was inmiddels 16 jaar in dienst bij haar werkgever in rioleringsland. Ze vond dat ze vastgeroest zat en vond steeds minder voldoening in haar werk. Middels een individueel loopbaantraject haar laten ontdekken wat ze echt wil en hoe ze dat kan bereiken. Vervolgens begeleiding bij het realiseren daarvan.

HR-manager
december 2005 – februari 2006 / MKB bedrijf (Nederland)

Opdrachtgever had abonnement bij collega-éénmansbedrijf voor ondersteuning bij personeelsbeleid.

Verplichtingen overgenomen wegens beëindiging activiteiten collega.

Consultant
december 2005 – januari 2006 / MKB bedrijf (Nederland)

VOF in een ontbindingstraject waarbij al vergaande afspraken waren gemaakt tussen de vennoten. Eén van hen voelde zich met name bij de goodwillbepaling niet prettig. Aan hem is ondersteuning verleend bij de afhandeling van deze ontbinding. Uiteindelijk is de VOF succesvol ontbonden.

HR Manager a.i.
november 2005 – juni 2007 / MKB bedrijf (Nederland)

Het beleid van opdrachtgever was om de HRM-functie extern in te vullen. De belangrijkste uitgevoerde activiteiten:

 • het opzetten en implementeren van personeelsbeleid;
 • alle voorkomende activiteiten op gebied van in- door en uitstroom van medewerkers;
 • functiewaardering;
 • sparringpartner voor algemeen directeur;
 • coachen MT en leidinggevend kader;
 • (individueel) coachen en faciliteren van medewerkers;
 • invullen rol vertrouwenspersoon;
 • werving & selectie HR coördinator.

Deze opdracht is beëindigd na indiensttreding en inwerken van een medewerkster in vaste dienst in de functie HRM-coördinator.

HR Consultant
november 2005 – MKB (Nederland)

Ondersteunen management van opdrachtgever bij het ontslaan van een slecht functionerende voorman.

Consultant bedrijfsopvolging
november 2005 – mei 2006 / MKB (Nederland)

Eigenaar/directeur van opdrachtgever was begin 60 en dacht na over zijn toekomst en van zijn bedrijf.

Bedrijfsleider heeft interesse in overname, studerende zoon op termijn eventueel ook. Na gesprekken met alle betrokkenen (waaronder alle medewerkers van bedrijf) is een scenario ontwikkelt en ingevoerd waarbij alle opties tot het laatst mogelijke moment open blijven. Aspecten van het scenario:

 • afbouw actieve betrokkenheid van eigenaar/directeur;
 • uitbreiding verantwoordelijkheid bedrijfsleider;
 • middels optiepakket de mogelijkheid voor de bedrijfsleider om een deel van het bedrijf in eigendom te verwerven;

Het scenario voorziet in een draaiboek voor de situaties dat de zoon in het bedrijf wil stappen, het bedrijf tussentijds verkocht wordt of de bedrijfsleider afscheid neemt van de opdrachtgever.

HR Manager
oktober 2005 – mei 2006 / MKB (Nederland)

Opdrachtgever had abonnement bij collega-éénmansbedrijf voor ondersteuning bij personeelsbeleid.

Verplichtingen overgenomen wegens beëindiging activiteiten collega.

Workshopleader
mei 2005 / MKB b(Nederland)

In het kader van een kwaliteitscampagne van een supermarktketen een workshop georganiseerd voor de JOC (Jonge Ondernemers Club) van deze keten.

Doel: bewustwording van kwaliteit.

Consultant
januari 2005 – november 2005 / franchiseorganisatie (Nederland)

Professionaliseren en uitbouwen landelijke franchiseorganisatie.

In dat kader gewerkt aan

 • bewustwording
 • kwaliteit (opstellen eisen/richtlijnen, borgen en bewaken) franchisenemers en geleverde diensten
 • selectie en implementatie van CRM-systeem
 • werving & selectie van franchisenemers
 • klankbord franchisegever & -nemers
 • coachen franchisenemers.