Projectmanager Ontwikkelen Websites
juli 2011 – februari 2012 / MKB (Nederland)

Projectmanager voor het realiseren van diverse websites (nationaal, internationaal) inclusief shopfunctionaliteiten en directe koppeling met het bij opdrachtgever in gebruik zijnde ERP-systeem. Deze sites zijn de instrumenten om de doelstellingen van de online strategie van de opdrachtgever te kunnen realiseren.

Belangrijke aspecten in dit project:

 • aansturen diverse externe leveranciers (grafisch vormgevers, webbouwers, Dynamics AX2009-dskundigen);
 • organiseren van een iteratieve ontwikkelingsmethode waarbij de marketing- en salesverantwoordelijken een actieve rol kregen;
 • ontwikkelen en implementeren decentraal contentbeheer in de internationale organisatie;
 • meertaligheid van de diverse sites.

HR Manager a.i.
maart 2010 – juli 2010 / MKB (Nederland)

Vervanging tijdens zwangerschaps– en bevallingsverlof van HR Manager.
Focus op:

 • beoordelingsronde voltallige personeel;
 • digitalisering personeelsdossiers;
 • herstructureren personeelsadministratie;
 • ondersteuning werving- en selectie;
 • sparringpartner management mbt voorbereiden reorganisatie

Projectmanager ERP implementatie
januari 2010 – mei 2011 / MKB (Nederland)

Overall projectmanager implementatie van Microsoft Dynamics AX2009 voor de hele internationale organisatie (Nederland, Duitsland, België) . Traject omvatte analyse, ontwerp, ontwikkelen en testen, implementatie en nazorg.

Uitgangspunt: in principe geen maatwerksoftware.

Complicerende factor in het project was dat halverwege het project de organisatie gereorganiseerd werd waarbij afscheid is genomen van een groot aantal medewerkers waaronder diverse key-spelers uit het project.

Consultant
november 2009 – januari 2010 / Handelsmaatschappij (Suriname)

Door een gewijzigde bedrijfsstructuur en een komende directiewissel / RvC  is er behoefte ontstaan aan een afdeling internal auditing. Samen met een surinaamse collega consultant (accountancy) onderzoek uitgevoerd en advies uitgebracht.

Coach
november 2009 / particulier (Suriname)

Individuele coaching op business en persoonlijke dilemma’s.

Realisatie Website
november 2009 / Horeca (Suriname)

Ontwikkeling website tbv

 • restaurant
 • appartementenverhuur

Consultant
oktober 2009 – november 2009 / Handelsmaatschappij (Suriname)

Opstellen businessplan voor nieuwe onderneming: wholesale en retail.

Consultant
september 2009 – december 2009 / overheid (Suriname)

Evaluatie van het in maart 2009 geïmplementeerde functiewaardering- en beloningssysteem van de Surinaamse Overheid (FISO).

Onderdelen van de opdracht:

 1. Onderzoek/analyse van het toegepaste functieanalyse en beloningssysteem;
 2. Evalueren handleiding mbt functiewaarderingssysteem;
 3. Inventariseren knelpunten tussen COL (= vakbond) en de Regering van de Republiek Suriname m.b.t. het op 1 maart 2009 in uitvoering gebrachte functiewaardering- en beloningssysteem;
 4. Toetsen van carrièremogelijkheden binnen het nieuwe functiewaardering- en beloningssysteem;
 5. Uitbrengen van adviezen over mogelijke aanpassing in de beloningsstructuur.

Deze opdracht is verkregen na inschrijving op een openbare aanbesteding.

Consultant
mei 2009 – juli 2009 / Handelsmaatschappij (Suriname)

Ondersteunen en adviseren directie en management bij herstructurering van de organisatie.

 • HRM:
  • scan HR-situatie;
  • ontwikkelen HR-beleid;
  • implementatieplan HR-beleid (van PZ naar HR) opstellen;
 • ICT
  • Klankbord directie / management m.b.t. ICT;
 • Management
  • Ondersteunen bij herstructurering organisatie ( van grote “éénmanszaak” (> 300 medewerkers) naar holding + werkmaatschappijen.

Consultant
april 2009 – mei 2009 / Administratiekantoor (Suriname)

Doel van opdrachtgever: wijzigen dienstverlening van “gewoon” administratiekantoor naar aanbieden van outsourcing van bedrijfsadministraties.

Uitgevoerde activiteiten:

 • Brainstormsessies
 • Individuele gesprekken
 • Opstellen projectplan