Consultant
mei 2014 – juli 2014 / MKB (Nederland)

Middels diverse gesprekken en het bestuderen van  “de stukken” onderzoek naar de bestuurlijke situatie Caribisch Nederland (BES-eilanden: Bonaire, St. Eustatius en Saba) en voorstel doen voor verbetering (van de kwaliteit) van het bestuur Caribisch Nederland en de relatie met “Den Haag”.

Interim Manager
januari 2014 – maart 2014 / MKB (Nederland)

In werking stellen en uitvoeren van het opgestelde en goedgekeurde ondernemingsplan 2014-2016.

Crisis manager
september 2013 – december 2013 / MKB (Nederland)

Bedrijf wordt gekenmerkt door: ontevreden klanten, kwalitatief onvoldoende producten, geen afspraken met klanten en leveranciers, het is financieel niet onder controle, etc.

De drie grootste aandeelhouders grijpen in en stellen crisismanager aan met als taak: orde op zaken stellen, structureren, advies met betrekking tot de toekomst van het bedrijf (ic ondernemingsplan 2014-2016 opstellen).

Coach
juli 2013 – juli 2014 / Inkooporganisatie (Nederland)

Coachen MT-lid naar hoger niveau professioneel manager binnen de context van de organisatie. Concrete doelen:

 • minder operationeel maar meer  “aan het stuur”;
 • sturing vanuit de doelstellingen van de organisatie;
 • weg van de details, acteren met helicopterview;
 • faciliteren ontwikkeling medewerkers uit zijn team;
 • plezier in werk houden en waar mogelijk vergroten.

Interim manager
april 2013 – augustus 2013 / Uitkeringsorganisatie (Nederland)

 • Bedrijfskritisch project is niet onder controle.
 • In opdracht van de Raad van Bestuur onderzoek doen naar situatie, oorzaak, en advies uitbrengen voor vervolg.
 • Onderzoek en advies beperkt zich niet tot het project, maar ook de betrokken organisatieonderdelen.

Coach
september 2012 – november 2012 / Inkooporganisatie (Nederland)

Inventariseren knel- en  verbeterpunten werkzaamheden, competenties, 360° feedback, opstellen verbeterplan.

Projectmanager Product Data Control
maart 2012 – augustus 2012 / MKB (Nederland)

Kwaliteit van de beschikbare gegevens over producten en artikelen is volstrekt onvoldoende

 1. onder controle brengen van operationeel artikelbeheer;
 2. zorgen dat de inhoud van de artikeldatabase op orde komt;
 3. plan van aanpak voor structurele oplossing. Borgen dat de product- en artikeldata op het kwalitatief gewenste niveau blijft.

Consultant
januari 2012 / Industrieel bedrijf (Suriname)

Ondersteunen opstellen business plan:

 • Sparringpartner ten behoeve van het opstellen van een businessplan.
 • Onderzoek naar potentiële investeerders.

Consultant
oktober 2011 / MKB (Nederland)

Opstellen HR-beleid 2012-2014

 • Al sparrend met de HR-manager ontwikkelen en opstellen van HR-beleid voor de periode 2012-2014.
 • Planning uit te voeren acties 2012 opstellen.

Loopbaancoach
augustus 2011 – november 2011 / Inkooporganisatie (Nederland)

Begeleiden van één van  de medewerkers bij het opstellen van het gewenste functieprofiel over 3-5 jaar en de weg om daar te komen (persoonlijke en vaktechnische ontwikkeling).