Een overzicht van de onderhanden en uitgevoerde opdrachten.

Digitalization and Operations Manager a.i.
mrt 2017 – heden / Internationale handelsorganisatie (Nederland)

 • invullen rol Operations Manager zoals die bedoeld is: “CEO is running the business, Operations Manager running the company” en daarmee verantwoordelijk voor Operationeel management, Digitalisering, Logistiek, Finance, HRM, Kwaliteit, IT-infrastructuur, Facilitair;
 • focus: digitalisering van het bedrijf, met als vertrekpunt en doel:
  1. WE AUTOMATE to free up time so we can add the human touch with empathy, creativity and passion;
  2. WE WORK like a digital network for our customers to grow their business;
  3. WE BUILD towards one common cloud platform where all data gets connected, managed and distributed.

Sparringpartner
jan 2018  – heden / diverse bedrijven (Nederland, Suriname, Sint Maarten, Curaçao)

 • optreden als sparringpartner bij business issues
  • koeltechnisch bedrijf: sparringpartner directeur in verband met mogelijke overname;
  • revalidatiecentrum: overname, sparringpartner beoogde eigenaren;
  • marktoriëntatie bouwbedrijf;
  • opstellen businessplan toerisme.

Operations Manager a.i.
december 2016 – februari 2017 / Internationale handelsorganisatie (Nederland)

Interim invulling functie Operations Manager:

 • verantwoordelijk voor Operationeel management;
 • werving & selectie Operations Manager (in vaste dienst).interim invulling functie Operations Manager

Consultant
juni 2016 – september 2016 / Koeltechnisch installatiebedrijf (Nederland)

Stroomlijnen / optimaliseren van de personele organisatie op kantoor:

 • Inventarisatie situatie;
 • Oplossings-scenario’s in kaart brengen;
 • Bespreken met en besluitvorming door Opdrachtgever;
 • Ondersteunen uitvoering besluit (inkrimpen personele organisatie).

Business Data Challenger
april 2016 – maart 2017 / Impact Business Challengers

Impact faciliteert en maakt het mogelijk voor zelfstandig gevestigde interim managers en management consultants om elkaar en vertegenwoordigers van organisaties te ontmoeten die als Business Challenger over hun uitdagingen willen sparren.

Consultant
april 2016 -november 2016 / Internationale handelsorganisatie (Nederland)

Begeleiden verdere ontwikkeling organisatie en CRM:

 • Sparren/begeleiden CEO & Operations Manager mbt marktontwikkeling, bedrijfsvoering, organisatie-inrichting, HRM, ICT;
 • Globaal ontwerp CRM-ontwikkeling per kwartaal;
 • Beoordelen Detail FO / Offerte / Planning / Voortgang externe partijen.

Consultant
maart 2016 – juni 2016 / Stichting (Suriname)

 • Review Lokale Ontwikkelingsstrategie.
 • Advies voor vervolgtraject vervolg.
 • Klankborden.

Consultant
maart 2016 / Consultancybedrijf (Suriname)

Ondersteunen bij het opstellen van de offerte voor herstructurering en transformatie van het energiebedrijf.

Interim Manager
oktober 2014 – maart 2016 / Internationale handelsorganisatie (Nederland)

Professionalisering van de (multiculturele) organisatie:

 • Toekomst
  • sparren met CEO
 • Primaire processen
  • optimaliseren
 • HRM
  • Personele invulling organisatie (instroom, uitstroom)
  • Beloningssysteem
 • ICT
  • ICT requirements opstellen
  • Software en leverancierselectie
  • Architectuur mbt inrichten Microsoft Dynamics CRM, Office365, Sharepoint, ExactOnline
 • Verankering van de veranderingen / werkwijze in de organisatie.

Interim Manager
september 2014 / Internationale handelsorganisatie (Nederland)

In kader van voorgenomen professionaliseringsslag in kaart brengen huidige processen en knelpunten en op basis daarvan advies voor professionalisering uitbrengen.

Sparringpartner
juni 2014 – juni 2015 / zp’er

Fungeren als mentor en sparringpartner voor de ontwikkeling van een collega zzp’er. Tevens sparren / begeleiden van hem bij zijn opdrachten.