Een overzicht van de onderhanden en uitgevoerde opdrachten.

Sparringpartner/mentor
februari 2020 – mei 2020 / start-up (Nederand)

 • sparringpartner/mentor oprichters;
 • review ondernemingsplan;
 • advies m.b.t. platform / digitalisering.

Business Consultant
februari 2019 – december 2019 / exploitatiemaatschappij (Curaçao)

 • opstellen Businessplan t.b.v. te ontwikkelen toeristische attractie;
 • afstemmen fiscalisten, juristen, accountant, notaris, pensioenfonds, makelaars, lokale overheid, potentiële financiers;
 • sparren opdrachtgevers.

HR Consultant
oktober 2019 / Technisch ontwerp- en Installatiebedrijf (Nederland)

Beoordelen/adviseren werving & selectie traject sollicitant met lopend franchisecontract (met concurrentiebeding)

Management Consultant
september 2019 / Beheermaatschappij (Nederland)

Managementteam van één van de werkmaatschappijen werkt niet als een team: gebrek aan communicatie, vertrouwen, etc. Heeft grote impact op het functioneren en resultaat van de werkmaatschappij.

Individuele en groepsgesprekken gevoerd.

Uitkomst: het is goed be- en uitgesproken, afspraken gemaakt en het MT gaat als team verder.

Digitalization and Operations Manager a.i.
maart 2017 – augustus 2019 / Internationale handelsorganisatie (Nederland)

 • verantwoordelijk voor Operationeel management, Digitalisering, Logistiek, Finance, HRM, Kwaliteit, IT-infrastructuur, Facilitair;
 • focus ligt op het digitalisering van het bedrijf, met als vertrekpunt en doel:
  1. WE AUTOMATE to free up time so we can add the human touch with empathy, creativity and passion;
  2. WE WORK like a digital network for our customers to grow their business;
  3. WE BUILD towards one common cloud platform where all data gets connected, managed and distributed.
 • ICT-landschap Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (CRM), PowerApps, Sharepoint, Azure, Offcie365, Exact-Online.

Sparringpartner
januari 2018  – maart 2019 / diverse bedrijven (Nederland, Suriname, Sint Maarten)

 • optreden als sparringpartner bij business issues
  • koeltechnisch bedrijf: sparringpartner directie in verband met mogelijke overname;
  • revalidatiecentrum: overname, sparringpartner beoogde eigenaren;
  • marktoriëntatie bouwbedrijf.

Operations Manager a.i.
december 2016 – februari 2017 / Internationale handelsorganisatie (Nederland)

Interim invulling functie Operations Manager:

 • verantwoordelijk voor Operationeel management, Logistiek, Finance, HRM, Kwaliteit, ICT, Facilitair.

Consultant
juni 2016 – september 2016 / Installatiebedrijf (Nederland)

Stroomlijnen / optimaliseren van de personele organisatie op kantoor:

 • Inventarisatie situatie;
 • Oplossings-scenario’s in kaart brengen;
 • Bespreken met en besluitvorming door Opdrachtgever;
 • Ondersteunen uitvoering besluit (inkrimpen personele organisatie).

Consultant
april 2016 – maart 2017 / Netwerkorganisatie

Deze organisatie faciliteert zelfstandig gevestigde interim managers en management consultants om elkaar en vertegenwoordigers van organisaties te ontmoeten en over hun business-uitdagingen te sparren.

Consultant
april 2016 -november 2016 / Internationale handelsorganisatie (Nederland)

Begeleiden verdere ontwikkeling organisatie en CRM:

 • Sparren/begeleiden CEO & Operations Manager mbt marktontwikkeling, bedrijfsvoering, organisatie-inrichting, HRM, ICT;
 • Globaal ontwerp CRM-ontwikkeling per kwartaal;
 • Beoordelen Detail FO / Offerte / Planning / Voortgang externe partijen.

Consultant
maart 2016 – juni 2016 / Stichting (Suriname)

 • Review Lokale Ontwikkelingsstrategie.
 • Advies voor vervolgtraject vervolg.
 • Klankborden.

Consultant
maart 2016 / Consultancybedrijf (Suriname)

Ondersteunen bij het opstellen van de offerte voor herstructurering en transformatie van het energiebedrijf.

Interim Manager
oktober 2014 – maart 2016 / Internationale handelsorganisatie (Nederland)

Professionalisering van de (multiculturele) organisatie:

 • Toekomst
  • sparren met CEO
 • Primaire processen
  • optimaliseren
 • HRM
  • Personele invulling organisatie (instroom, uitstroom)
  • Beloningssysteem
 • ICT
  • ICT requirements opstellen
  • Software en leverancierselectie
  • Architectuur mbt inrichten Microsoft Dynamics CRM, Office365, Sharepoint, ExactOnline
 • Verankering van de veranderingen / werkwijze in de organisatie.

Interim Manager
september 2014 / Internationale handelsorganisatie (Nederland)

In kader van voorgenomen professionaliseringsslag in kaart brengen huidige processen en knelpunten en op basis daarvan advies voor professionalisering uitbrengen.

Sparringpartner
juni 2014 – juni 2015 / zp’er

Fungeren als mentor en sparringpartner voor de ontwikkeling van een collega zzp’er. Tevens sparren / begeleiden van hem bij zijn opdrachten.